Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier

 

sorenjAllt fler koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina dotterbolag. Det kan exempelvis betyda att koncernerna håller sina administrativa affärssystem på huvudkontorsnivå.

Det som kan vara betydelse är om dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassning till den specifika tillverkningsprocesser eller speciella vertikala marknaderna.

Funktionalitet
Aberdeen Group visar att tillverkande dotterbolag kan behöva speciella moduler som fokuserar särskild styrning av unika processer och medarbetarengagemang, dvs ”bäst i klassen”

Kostnadseffektivitet
Intuitiva kommer man på att  många olika äldre affärssystem är dyrt. Det innebär krav på lokal kompetens på flera platser. Också att stödja många skräddarsydda lösningar kostsamt.

För små och mellanstora dotterbolag kan det däremot vara olämpligt ha en alltför stor och dyr kostym. Det talar för att man kan uppnå kostnadseffektivitet genom att ha en flerskikts strategi.

Genomförande
För små dotterbolag kan man snabbare och enklare implementera ett mer ändamålsenligt affärssystem.  Att dessa dotterbolag ska delta i ett ”Big Bang” projekt kan vara förödande. Standardiseringsträvanden får inte tvinga de små bolagen att gå in i ett stort system. Vid förvärv av nya bolag kanske det bättre att de stannar med sitt nuvarande flexibla system. Koncernerna bör ha en medvetenhet om vad som kan göras i sådana situationer

Utmaningar
Det finns utmaningar, t.ex dataintegration, dubblering av resurser och förvaltning från flera leverantörer. Aberdeen säger också att projektrisken är 3 gånger så stor vid flerskiktad affärssystemstrategi!

Framtidens affärssystem för globala koncerner
Cirka en tredjedel av de globala koncernerna har en flerskiktsstrategi och andelen ökar. Framför allt för konglomerat med vitt skilda verksamheter.

Affärssystemmarknaden växte genom att konsolidera olika back-office världar till lokala fördelar. Nu kan företag få det bästa av två världar:

  • fördelar med kraftfulla lokala affärssystem som håller dotterbolagen och deras kunder lyckliga
  • integration så att den globala styrningen ger den stora bilden

Tänk globalt, agera lokalt.

Sir N
Sören Janstål

Data Research DPU
+46 (0)8 446 07 71