Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?

sorenj

Efter ett företagsförvärv är den viktigaste uppgiften att sammansmälta de båda organisationerna till en organisation. Utifrån ett IT-perspektiv är detta aldrig lätt. Men dagens molnbaserade lösningar kan erbjuda nya alternativ för detta.

Ett företagsförvärv kan vara en lång process. Ofta kommer en CIO in rätt sent i denna process.

IT avdelningen analyserar då målbolagets IT infrastruktur. Oftast identifierar de svåra integrations- och migreringssvårigheter. Det händer att dessa svårigheter t.o.m kullkastar de fördelar som man avsåg med förvärvet.

I ett exempel från TechWorld skriver Mary Shacklett att det kan ta mellan 18 och 24 månader att migrera det förvärvade företaget till köparens affärssystem. Hon skriver vidare om en amerikansk tillverkare bedömde att de inte hade tid eller råd med detta.

Lösningen på detta var att involvera  en tredjepartsleverantör, som tillhandahöll en generisk version av samma system som mottagarens affärssystem. Denna version hade naturligtvis inte alla anpassningar som de behövde, men eftersom det var en genetisk version var det relativt enkelt och smärtfritt att migrera. I migrationsprocessen, var det möjligt att dra nytta av fördefinierade programmeringsgränssnitt (API) i molnet som de lätt kunde porta över till affärssystemet som det förvärvade bolaget hade använt.

Inte nog med det, detta ledde också att det förvärvande bolaget ändrade hela sin IT strategi till att bli molnorienterad. Den gav fördelar avsevärda fördelar för hela bolaget.

”Det var faktiskt vår förvärvsstrategi som ledde oss till en övergripande plan för att migrera hela vårt verksamhetskritiska system till molnet ”, ” Sa CIO’n i det förvärvande bolaget.

Sir N
Sören Janstål

Data Research DPU
+46 (0)8 446 07 71