Kategori: Implementering

Vad lärde sig VD vid beslutet om ett nytt affärssystem

I en Forbes artikel frågar man sig vad VDar lärt sig när de beslutat och genomfört införande om nya affärssystem. Vad har de lärt? Var det dags att skrota system som fungerade till förmån för de som kan prestera något…

Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?

När man skapar en gemensam IT-plattorm för en koncerns bolag, planerar man för avsevärda fördelar med en sådan strategi och taktik: Kalkylmässigt kan bolagen dela på kostnaderna för drift och IT-investering Man skapar effektiva och starka integreringar mellan processerna mellan…

Stig Arne Mattssons trappa kan revolutionera införande av affärssystem

Stig-Arne Mattsson, vid Chalmers, har visat en successiv modell för att införa affärssystem. De eliminerar nackdelarna i tidigare ”big bang” metoder. Processerna först, sedan nytt system (1) Tidigare har man förordat att först revidera processer och därefter anpassa och införa…