Kategori: Integrering

Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier

  Allt fler koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina dotterbolag. Det kan exempelvis betyda att koncernerna håller sina administrativa affärssystem på huvudkontorsnivå. Det som kan vara betydelse är om dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassning till den specifika…

Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?

Efter ett företagsförvärv är den viktigaste uppgiften att sammansmälta de båda organisationerna till en organisation. Utifrån ett IT-perspektiv är detta aldrig lätt. Men dagens molnbaserade lösningar kan erbjuda nya alternativ för detta. Ett företagsförvärv kan vara en lång process. Ofta…

Kan man integrera affärssystem i molnet?

Leverantörer av affärssystem gör som traditionella affärssystemleverantörer. De erbjuder paketlösningar. Fördelar är naturligtvis att alla kopplingar är klara och är lätta och kostnadseffektiva att implementera. Leverantörerna menar att deras system är lätta att integrera med andra molnaktörer. Men komihåg att…