Kategori: Kostnader och intäkter

Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier

  Allt fler koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina dotterbolag. Det kan exempelvis betyda att koncernerna håller sina administrativa affärssystem på huvudkontorsnivå. Det som kan vara betydelse är om dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassning till den specifika…

Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön. De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört…

Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?

När man skapar en gemensam IT-plattorm för en koncerns bolag, planerar man för avsevärda fördelar med en sådan strategi och taktik: Kalkylmässigt kan bolagen dela på kostnaderna för drift och IT-investering Man skapar effektiva och starka integreringar mellan processerna mellan…

Har ert företag råd att avstå från molnet?

Traditionella affärssystem körs på interna servrar. Omfattande IT-stöd är byggda kring dem. Det skapar utmaningar för de företag som använder dem. Då processer blir allt mer komplexa, automatiseringen ökar och att IT-infrastruktur förändras gör att företagen brottas med stora kostnader…

Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet

Olika skäl och fördelar finns i att flytta ut småföretagens affärssystem till molnet. Vi brukar räkna upp Lägre kostnader Modernare system Mobilitet Lättare tillgång till sociala media Jag vill också tillföra möjligheten att vinna kalendertid genom att fokusera mer på…

Molnekonomi

Molnekonomi – Nivå I Stora företag måste köpa enorm överkapacitet för att klara toppbelastningar och oförutsägbar efterfrågan. I båda fallen är vi oerhört ineffektiva i vår användning av teknik. Molnet löser detta dilemma genom att tillåta oss att köpa endast…

Du kan få betalt om du byter affärssystem

Amazon.com tillhandahåller drift av e-handelssystem för 9 cent per gigabyte månad. Amazon.com’s har eb självkostnad på 28 cent per gigabyte månad. Är det en förlust för Amazon.com på 19 cent? Nej, Amazon.com har rätt att placera banner reklam på uthyrda…