Kategori: SaaS – Software as a Service

Så här undviker du att hamna i en återvändsgränd med ditt affärssystem

Det är mitt tips till många leverantörer. De senaste 15 åren har jag tvivlat på att någon leverantör av affärssystem ska framgångsrikt kunna gå två varv i rad genom Bostonmatrisen. Ingen hittills har gjort det. Och affärssystemens historia är nu…

Forrester report says six emerging vendors have best business software

Forrester flaggar för sex genombrott i SaaS affärsapplikationer som hög tillväxt, stark finansiell uppbackning, beprövad teknik och förmåga att stödja stora företag. Forrester Research pekar ut Anaplan Inc., CloudCraze Software LLC och Plex Systems bland sex nya molnleverantörer gjorde som…

Bostonmatrisen för affärssystem – 2015

De flesta affärssystemen närmar sig stupstocken i Bostomatrisens doggiestadium. Det som tidigare varmaximal livslängd för ett affärssystem är i dag vanligt de dominerande affärssystemen. Betänk att de första affärssystemen som utvecklades som Client Server system med Windows nu passerat 20-års gränsen. 20 år var…

Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön. De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört…

Har ert företag råd att avstå från molnet?

Traditionella affärssystem körs på interna servrar. Omfattande IT-stöd är byggda kring dem. Det skapar utmaningar för de företag som använder dem. Då processer blir allt mer komplexa, automatiseringen ökar och att IT-infrastruktur förändras gör att företagen brottas med stora kostnader…

Konfigurera eller anpassa affärssystem

Kaos i koden, dvs svårunderhållen spagettikod, inträffar tidigare i “anpassningarna” än i affärssystemleverantörens programpaket. Affärssystem för SaaS och och molnet är föregångare att undvika detta genom att man fokuserar på “konfigurering” i stället. Detta genom att man inte tillåter mer…

Forresters ”SaaS Maturity Model”

Forrester har publicerat ”SaaS Maturity Model”. (0) Outsourcing (1) Manual ASP (2) Industrial ASP (3) Single-app SaaS (4) Business Domain SaaS (5) Dynamic Business Apps-as-a-service Den visar olika mognadsstadier på SaaS arkitektur. Microsoft har en liknande modell i 4 nivåer.…