Kategori: Säkerhet

Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön. De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört…