Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

sorenj

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön.

De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört kostsamt. I många fall dyrare an själva affärssystemet. De har i stället tagit i en farlig kalkylerade risk.

En av de stora fördelarna med att lägga affärssystemet i molnet är att de flesta molnleverantörer har färdiga lösningar för detta. Eftersom lösningarna delas av många blir kostnaden per användare en bråkdel av vad det skulle kosta att ha katastrofberedskap på en egen anläggning.

Don´t worry, be cloudy…..

Läs gärna Richard Duffy´s artikel på Cloudtweaks site.

Sir N
Sören Janstål

Data Research DPU
+46 (0)8 446 07 71