Så här undviker du att hamna i en återvändsgränd med ditt affärssystem

Det är mitt tips till många leverantörer. De senaste 15 åren har jag tvivlat på att någon leverantör av affärssystem ska framgångsrikt kunna gå två varv i rad genom Bostonmatrisen. Ingen hittills har gjort det. Och affärssystemens historia är nu…

Forrester report says six emerging vendors have best business software

Forrester flaggar för sex genombrott i SaaS affärsapplikationer som hög tillväxt, stark finansiell uppbackning, beprövad teknik och förmåga att stödja stora företag. Forrester Research pekar ut Anaplan Inc., CloudCraze Software LLC och Plex Systems bland sex nya molnleverantörer gjorde som…

Bostonmatrisen för affärssystem – 2015

De flesta affärssystemen närmar sig stupstocken i Bostomatrisens doggiestadium. Det som tidigare varmaximal livslängd för ett affärssystem är i dag vanligt de dominerande affärssystemen. Betänk att de första affärssystemen som utvecklades som Client Server system med Windows nu passerat 20-års gränsen. 20 år var…

Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier

  Allt fler koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina dotterbolag. Det kan exempelvis betyda att koncernerna håller sina administrativa affärssystem på huvudkontorsnivå. Det som kan vara betydelse är om dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassning till den specifika…

Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön. De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört…