Kategori: Intressanta länkar om Molnet

Forrester report says six emerging vendors have best business software

Forrester flaggar för sex genombrott i SaaS affärsapplikationer som hög tillväxt, stark finansiell uppbackning, beprövad teknik och förmåga att stödja stora företag. Forrester Research pekar ut Anaplan Inc., CloudCraze Software LLC och Plex Systems bland sex nya molnleverantörer gjorde som…

Katastrofberedskap i molnet – Don´t worry, be cloudy…..

95% av alla små och medelstora företag har aldrig övervägt möjlig inverkan på affärssystemen vid brand, översvämning, sabotage eller annan olyckshändelse i den egna IT-miljön. De som ändå tagit i frågan har kommit fram till att det skulle bli oerhört…

Har ert företag råd att avstå från molnet?

Traditionella affärssystem körs på interna servrar. Omfattande IT-stöd är byggda kring dem. Det skapar utmaningar för de företag som använder dem. Då processer blir allt mer komplexa, automatiseringen ökar och att IT-infrastruktur förändras gör att företagen brottas med stora kostnader…

Molnekonomi

Molnekonomi – Nivå I Stora företag måste köpa enorm överkapacitet för att klara toppbelastningar och oförutsägbar efterfrågan. I båda fallen är vi oerhört ineffektiva i vår användning av teknik. Molnet löser detta dilemma genom att tillåta oss att köpa endast…

Kan man integrera affärssystem i molnet?

Leverantörer av affärssystem gör som traditionella affärssystemleverantörer. De erbjuder paketlösningar. Fördelar är naturligtvis att alla kopplingar är klara och är lätta och kostnadseffektiva att implementera. Leverantörerna menar att deras system är lätta att integrera med andra molnaktörer. Men komihåg att…

Skäl för affärssystem i molnet (forts III)

Underhållskostnaden på traditionella affärssystem sjunker inte, snarare tvärtom. Oracle har på senaste tiden kraftigt höjt sina avgifter för underhåll. Andra visar liknande inställning. Det talar för att molnet blir vinnare. Även Forresters tes om att framgångsrika molnlösningar stödjer detta: Framgångsrika…

Skäl för affärssystem i molnet (forts II)

Även de stora leverantörerna av affärssystem kommer med molnlösningar. Oracle har annonserat Fusion Framework som är ett verktyg för att bygga affärssystem i molnet. SAP har annonserade Constallation som är en lösning för affärssystem i företagsinterna moln. De Storas intåg…

Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)

Mellanstora och stora företag använder redan idag affärssystem i molnet. Distributören av bananer, Chiquita Brands, har implementerat affärssystem i molnet för 70 länder med 23 000 anställda. Sir N Sören Janstål Data Research DPU

Skäl för affärssystem i molnet

Affärssystem associeras ofta till höga kostnader, stor komplexitet och långa implementeringstider. Idag har användarna andra alternativ. Ett hundratal Open Source lösningar finns, t.ex. Open Bravo, Compier och WebErp. On-demand och Software As A Service, SaaS, finns tillgängliga, t.ex. Fortnox, XLEDGER…

Wild Card från molnet igen

Senast gav jag förslag på 5 affärssystem i molnet som jag tyckte var lämpliga att ha på kortlistan vid upphandling av affärssystem. Jag menar att endera avfärdar du alternativet omedelbart pga dålig funktionalitet. Eller så kommer du att få en…