Google vet mer om dina kunder än vad du vet

sorenj

Walmart, som vi anser veta mest om sina kunder, vet att Google vet ändå mer. Google är Walmart´s största konkurrent. Google är därigenom även ditt företags största konkurrent. Eftersom Google vet, kan dina konkurrenter också ta reda på fakta om dina kunder.

Ditt företag måste därför utse en ansvarig för att veta vad Google vet, vad dina konkurrenter vet och vad du borde veta om dina kunder. Dennes ansvar måste vara att integrera informationsflödet runt dina kunder, omvärldsbevakning och informationsanalys för kommande produktstrategier.

It is Big Time for Big Data

Klarar bolagens Informationsansvariga detta. Kolla det.….

Donald Rumpfelds tes gäller även här: There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say there are things that we now know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don’t know.

Sir N
Sören Janstål

Data Research DPU
+
46 (0)8 4460771