Så här undviker du att hamna i en återvändsgränd med ditt affärssystem

sorenj

Det är mitt tips till många leverantörer. De senaste 15 åren har jag tvivlat på att någon leverantör av affärssystem ska framgångsrikt kunna gå två varv i rad genom Bostonmatrisen. Ingen hittills har gjort det. Och affärssystemens historia är nu över 40 år.

Enprise från Nya Zeeland har gjort en ny intressant ansats för att gå två varv. De hade ett väl beprövat och spritt affärssystem. De sålde sin verksamhet till ett amerikanskt bolag. Utländska bolag betalar vanligtvis dubbelt så mycket som inhemska bolag. Affären omfattade hela Enprise verksamheten utom den nya framgångsrika molnbaserade mobil modul för servicekostnadskalkyler som bl.a integrerats med SAP’s Business One.

Enprise fokuserar nu alla sina resurser på sin nya molnprodukt. Den innehåller många av dom nya ”möjlighetsfaktorerna”, såsom mobile, Cloud, Inter Cloud, Big Data, Fast Data och Social Media. Man siktar på stark tillväxt och en global affärsstrategi med en stor kassa från försäljningen av det det övriga verksamheten. Man satsar med andra ord på att utveckla sin nya baby till en stjärna. Läs artikel om Enprise i Channel Life .

Jag har noterat att framgångsrika leverantörer med produkter i senare placering i mjölko-stadiet satsar på att förvärva konkurrenter nyblivna mjölkor eller mogna stjärnor. Det är dyrt men säkra på kort sikt. Men lång sikt är det riskfyllt. Portföljen med ”mjölkkor” närmar sig i snabb takt stupstocken vid doggie stadiet.

Mina tips till leverantör som har mogna och kompletta affärssystem är att

•    inventera vilka moduler som är säljer bra och innehåller nya möjlighetsfaktorer

•    kontrollera om dessa moduler går att generalisera för att integrera i andra affärssystem

•    bedöm om dessa har stor internationell potential. Kvantifiera och bedöm risken!

•    bedöm möjligheten till att sälja övrig verksamhet till en konkurrent. Kvantifiera och bedöm risken!

•    jämför ny strategi med att extrapolera nuvarande verksamhet.

•    besluta och planera för en eventuell ny strategi

Ring för vidare diskussion