Tagg: Chiquita Brands

Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)

Mellanstora och stora företag använder redan idag affärssystem i molnet. Distributören av bananer, Chiquita Brands, har implementerat affärssystem i molnet för 70 länder med 23 000 anställda. Sir N Sören Janstål Data Research DPU