Tagg: Google

Google vet mer om dina kunder än vad du vet

Walmart, som vi anser veta mest om sina kunder, vet att Google vet ändå mer. Google är Walmart´s största konkurrent. Google är därigenom även ditt företags största konkurrent. Eftersom Google vet, kan dina konkurrenter också ta reda på fakta om…

Molnekonomi

Molnekonomi – Nivå I Stora företag måste köpa enorm överkapacitet för att klara toppbelastningar och oförutsägbar efterfrågan. I båda fallen är vi oerhört ineffektiva i vår användning av teknik. Molnet löser detta dilemma genom att tillåta oss att köpa endast…