Etikett: MS Word

Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag

Axiom är att affärssystem i molnet endast är lämpligt för småföretag. Förklaring har varit att småföretagen har enkla krav och är mycket priskänsliga. Molnet möter dessa kriterier. Jag har noterat småföretagen är mer nöjda med sina affärssystem än vad storföretagen…