Etikett: Oracle

Snart finns bara molnbaserade affärssystem. Men när är det rätt läge att flytta?

av Michael Nadeau Alla affärssystem flyttar förr eller senare upp i molnet, det är experterna eniga om. Frågan är när – och hur – kunderna ska göra flytten. För bara några år sedan sågs affärssystem i molnet med skepsis, särskilt…

10 ERP Players Shaping The Market

ERP is a foundational technology for enterprises. After years of consolidation and rivalries, the landscape has evolved tremendously. Cloud-based vendors jumping into the mix could usher in a new wave of market disruption. Here are 10 major ERP players you…

Breaking Analysis: Oracle’s $9B+ acquisition of NetSuite underscores software MegaTrends

Oracle Corp. continued its march to the cloud this week with a $9.3 billion acquisition of NetSuite, Inc. Mainstream media focused most of its coverage on the conflict of interest due to Larry Ellison’s large holdings in both companies, which is noteworthy, but there’s much…

Molnekonomi

Molnekonomi – Nivå I Stora företag måste köpa enorm överkapacitet för att klara toppbelastningar och oförutsägbar efterfrågan. I båda fallen är vi oerhört ineffektiva i vår användning av teknik. Molnet löser detta dilemma genom att tillåta oss att köpa endast…

Skäl för affärssystem i molnet (forts II)

Även de stora leverantörerna av affärssystem kommer med molnlösningar. Oracle har annonserat Fusion Framework som är ett verktyg för att bygga affärssystem i molnet. SAP har annonserade Constallation som är en lösning för affärssystem i företagsinterna moln. De Storas intåg…

Äntligen ny prismodell för affärssystem

Tidigare har jag varit inne på att nuvarande prismodeller låser fast affärssystemkunderna. Det har varit svårt att motivera en ny initiallicens för att byta affärssystem. Man har ju under åren redan betalat uppgraderingslicenser för det system som man använder. Det…

Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag

Axiom är att affärssystem i molnet endast är lämpligt för småföretag. Förklaring har varit att småföretagen har enkla krav och är mycket priskänsliga. Molnet möter dessa kriterier. Jag har noterat småföretagen är mer nöjda med sina affärssystem än vad storföretagen…