Etikett: Salesforce.com

10 ERP Players Shaping The Market

ERP is a foundational technology for enterprises. After years of consolidation and rivalries, the landscape has evolved tremendously. Cloud-based vendors jumping into the mix could usher in a new wave of market disruption. Here are 10 major ERP players you…

Vi slutar att asfaltera kostigar

Affärssystem och säljstöd har på bara 20 år skapat en stor ny bransch  som idag omsätter miljarder. På senare år har nya bjässar som Salesforce.com vuxet fram. De har tagit till vara på den senaste tekniska möjligheterna såsom molnet och…

Skäl för affärssystem i molnet

Affärssystem associeras ofta till höga kostnader, stor komplexitet och långa implementeringstider. Idag har användarna andra alternativ. Ett hundratal Open Source lösningar finns, t.ex. Open Bravo, Compier och WebErp. On-demand och Software As A Service, SaaS, finns tillgängliga, t.ex. Fortnox, XLEDGER…

Gör molnet till ett Wild Card

När du gör en kortlista på tänkbara leverantörer, gör den som du brukar göra. Men varför inte också tillfoga ett Wild Card för en affärssystemleverantör i molnet. Endera avfärdar du alternativet omedelbart pga tunn funktionalitet. Eller så kommer du att…

Ometikettering till molnet är svårt

Det är svårt att affärssystemleverantörerna att anpassa sina system till molnet. Det är lättare att starta med ett vitt papper. Salesforce.com, Amazon, Ataio och Fortnox byggde sina system från början direkt för molnet. De har också lyckats bättre än de…

Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag

Axiom är att affärssystem i molnet endast är lämpligt för småföretag. Förklaring har varit att småföretagen har enkla krav och är mycket priskänsliga. Molnet möter dessa kriterier. Jag har noterat småföretagen är mer nöjda med sina affärssystem än vad storföretagen…