Vad lärde sig VD vid beslutet om ett nytt affärssystem

I en Forbes artikel frågar man sig vad VDar lärt sig när de beslutat och genomfört införande om nya affärssystem.

Vad har de lärt? Var det dags att skrota system som fungerade till förmån för de som kan prestera något bättre? Affärssystem har sin plats. De behandlar basfunktioner som är gemensamma för de flesta företag. Många gör det ganska bra. Men då företag behöver stöd snabba förändringar i affärsmodeller kan nya affärssystem försena processerna. För företag som är ute efter en konkurrensfördel, kan ERP-komplexet bli en fotboja

Med tanke på tillkomsten av cloud computing, intar användarföretagen låsta positioner. De vill både ha kvar kakan och äta den. De vill utnyttja cloud computings fördelar samtidigt som de behåller de gamla affärssystemfunktionerna. Att göra både och samtidigt kan fördyra och försena implementeringen av det nya affärssystemet

Forbes skriver vidare: Molnet behöver inte ses som ett binärt beslut. Det finns nu verktyg och funktioner som gör det möjligt för molnet att fungera i ett valfritt antal miljöer, specifika för unika behov, med hjälp av API: er.

Slutsatsen är att successiva små förändringar förändringar är att föredra. Big bang implementering bör man undvika.

Se hela Forbes artikeln i sin helhet genom att klicka här eller se Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem