Vi slutar att asfaltera kostigar

sorenj

Affärssystem och säljstöd har på bara 20 år skapat en stor ny bransch  som idag omsätter miljarder. På senare år har nya bjässar som Salesforce.com vuxet fram. De har tagit till vara på den senaste tekniska möjligheterna såsom molnet och webgränssnitt. Men Salesforce.com har utformat sitt system för stödja vedertagna affärsmodeller.

Det finns en ny kategori som är framväxande: Relationship Business Management eller RBM. Denna nya kategori går ut på att transformera affärsmodeller med ny teknik.

Hittills har affärssystemen gett stöd för transaktionasbaserade prissättningar. Exempel på transaktionsbaserad prissättning är de svenska energibolagens fakturering till konsumenterna. Vattenfall och andra liknade leverantörer fakturerar varje använd kilowatttimme, mätningsavgifter, elnät, skatter av olika slag. Allt tillsammans en obegriplig specifikation av vad konsumenten betalar för. Kostnaden för att ta fram ett sådant system handlar om miljarder kronor

Ledande inom RBM är Zuora. Zuoras modell är i stället att transformera prissättningsmodeller på det sätt som de gjort för Netflix filmkanal. Netflix tar en prenumerationsavgift på 81:-/månad. Detta inkluderar en hel familjs obegränsade användning av tjänsten. Varje familjemedlem har sin egen intresseprofil och kan se vilken film som helst samtidigt som andra familjemedlemmar ser på sina filmer. Inget tjafs med nedladdning till hårddiskar. Du ser när du vill.

Detta blir slutet för andra filmkanaler som sänder sina filmer på fasta tider, där alla måste se samma film samtidigt om man inte tecknar tvillingabonnemang.

Mobiltelefonoperatörerna är på väg att transformera sina affärsmodeller. De erbjuder prenumerationstjänster. Tyvärr finns ofta tak på användningen. Exempel på tak är max antal nedladdade gigabyte per abonnent. Så fakturorna är fortfarande lika obegripliga som elleverantörernas. Räkna med att dessa ”tak” försvinner. Vilken operatör blir först?

Zuoras fokus är att på ett affärsdrivet sätt utnyttja ny teknik. Ofta har de nya möjlighetsfaktorerna, såsom molnet, mobil, Big Data, Fast Data och Social använts för nya affärsmodeller. Äntligen kanske vi slutar att asfaltera kostigar.

Läs gärna Tom Taullis artikel i Forbes.  Se även Zuaras websida.

Sir N
Sören Janstål

Data Research DPU
+46 (0)8 446 07 71